DIALOGMØDE
Illustration for Danske Kommuners Nyhedsbrev, 2012